top of page

Algemene voorwaarden

1. Prijzen

 • Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW

2. Annuleringsbeleid

 • Afspraken dienen minstens 48 uur van tevoren geannuleerd te worden voor een teruggave van gelden of voor het kosteloos maken van een nieuwe afspraak.

3. Eigen verantwoordelijkheid

 • Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen proces, fysieke en geestelijke gezondheid. Unfold yourself door Landgoed Reenheide kan niet aansprakelijk gesteld worden voor persoonlijke gezondheidsproblemen of gevolgen voortvloeiend uit deelname aan een van onze activiteiten. Unfold yourself door Landgoed Reenheide is geen erkende medische zorgverlener en verklaart geen expertise te hebben in het diagnosticeren, onderzoeken of behandelen van medische aandoeningen van welke aard dan ook, of in het bepalen van het effect van specifieke oefeningen op een medische aandoening.

 • Deelnemers worden verondersteld zelfstandig verantwoordelijkheid te kunnen dragen over zichzelf. Bij twijfel over fysieke of geestelijke gezondheid, is het raadzaam eerst een psycholoog of arts te raadplegen.

4. Gezondheidsverklaring

 • Klanten dienen zonder uitzondering eventuele gezondheidsproblemen te melden.

 • Voor deelname aan ademwerk en vergelijkbare activiteiten gelden de volgende contra-indicaties:

  • Zwangerschap

  • Astma of epilepsie

  • Zware post-traumatische stressstoornis (PTSS)

  • Vrijstaande retina (netvliesloslating)

  • Glaucoom

  • Nierziekte of -aandoening

  • Hoge bloeddruk

  • Diabetes

  • Aneurysma in de hersenen of buik

  • Cardiovasculaire ziekte (zoals hartaanval of beroerte in het verleden)

  • Ongecontroleerde schildklieraandoening

  • Gebruik van medicatie die de hersenen beïnvloedt (zoals antidepressiva)

  • Diagnose van bipolaire stoornis, schizofrenie of psychiatrische aandoening

  • Opname voor psychiatrische aandoening of emotionele crisis in de afgelopen 10 jaar

  • Medische redenen om voorzichtig te zijn met intense fysieke inspanning en emotionele ontlading.

5. Terugbetaling en contracten

 • Voor jaartrajecten of online trajecten geldt dat deze niet worden terugbetaald. Eenmaal een contract is ondertekend, is er sprake van een bindende samenwerking. Afspraken kunnen omwille van medische redenen wel verplaats worden.

6. Disclaimer en intellectueel eigendom

 • Informatievoorziening: De inhoud van de pagina's van deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Noch Landgoed Reenheide, noch enige derde partijen bieden enige garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestatie, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen die op deze website worden gevonden of aangeboden voor een specifiek doel.

 • Aansprakelijkheid: U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden of fouten kunnen bevatten en wij zijn uitdrukkelijk uitgesloten van aansprakelijkheid voor dergelijke onnauwkeurigheden of fouten, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

 • Risico en verantwoordelijkheid: Het gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website voldoen aan uw specifieke vereisten.

 • Eigendomsrecht: Alle materialen op deze website zijn onze eigendom of zijn aan ons in licentie gegeven. Deze materialen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, het uiterlijk, de grafische vormgeving en de afbeeldingen. Reproductie is verboden anders dan in overeenstemming met de auteursrechtelijke kennisgeving, die deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

 • Handelsmerken: Alle handelsmerken die in deze website worden gereproduceerd, die niet de eigendom zijn van, of in licentie zijn gegeven aan de operator, worden erkend op de website.

 • Ongeautoriseerd gebruik: Ongeautoriseerd gebruik van deze website kan leiden tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafrechtelijke vervolging.

bottom of page